คำขวัญวันงดสูบบุหรีโลกปี2555

คำขวัญรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2555 (ภาษาไทย) คือ

“จับตา เฝ้าระวัง ยับยั้งอุตสาหกรรมยาสูบ”

องค์การอนามัยโลก ได้กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก และขอความร่วมมือไปยังนานาประเทศทั่วโลกในการร่วมรณรงค์/จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยในแต่ละปี ได้มีการกำหนดประเด็นการรณรงค์เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งใน ปี 2555 นี้ ได้กำหนดประเด็นในการรณรงค์ คือ Tobacco Industry Interference

เพื่อให้การจัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2555 มีความสอดคล้องกับประเด็นในการรณรงค์ขององค์การอนามัยโลก และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในภาพรวม ต่อเนื่องตลอดทั้งปี สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ โดยกลุ่มสื่อสารสาธารณะและเครือข่าย จึงขอแจ้งคำขวัญรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2555 (ภาษาไทย) คือ “จับตา เฝ้าระวัง ยับยั้งอุตสาหกรรมยาสูบ” ทั้งนี้การดำเนินกิจกรรมควรให้ความสำคัญกับการสร้างความตระหนักในปัญหาการแทรกแซงจากอุตสาหกรรมยาสูบที่ส่งผลกระทบต่อการควบคุมยาสูบของประเทศ รวมทั้งการส่งเสริมให้สังคมรู้เท่าทันกลยุทธ์การตลาดของอุตสาหกรรมยาสูบ ที่จะส่งผลต่อปัญหาการควบคุมยาสูบจากกลยุทธ์การตลาดที่ซับซ้อนและเป็นอันตรายต่อประชาชน โดยเน้นให้ผู้กำหนดนโยบายและสาธารณะรู้เท่าทันในเรื่องนี้

ที่มา : กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายและการสื่อสาร สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โทรศัพท์ 02 580 9354 , 02 580 7161

Advertisements

เกี่ยวกับ เครือข่ายโพนทองหนองย่างนางาม

เครือข่ายโพนทองหนองย่างนางาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต1
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s