ครูนครพนมแต่งชุดดำ

ชาญยุทธ โคตรธรรม/นครพนม

ครูนครพนมแต่งชุดดำชุมนุมขับผู้จัดการสหกรณ์ครูฯครั้งที่ 3 แกนนำครูชี้บริหารงานไม่โปร่งใสเปิดประเด็นใหม่ แฉหักเงินฌาปนกิจสงเคราะห์รายเดือนผ่านบัญชีธนาคารเองเมินข้อตกลงเก่าหักเงินปัญผลปีละ 2,000 บาท และคิดดอกเบี้ยร้อยละ 8 ต่อปี

27 มี.ค.55 ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม นายพิชัย วรรณวงศ์ ประธานอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2 พร้อมด้วย นายเอกชัย คะษาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาเดื่อพิยาคม ร่วมกับแกนนำครู และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม ประมาณ 200 คน รวมตัวกันแต่งกายชุดดำ ชุมนุมถือป้ายประท้วงแฉการทำงานของ นายโอภาส สุมนารถ ผู้จัดการณ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม และคณะผู้บริหาร โดยกล่าวหาว่ามีการบริหารงานที่ไม่โปร่งใส เอื้อประโยชน์ต่อพรรคพวก และพยายามสร้างอำนาจในการบริหารงาน เพื่อหวังผลประโยชน์ภายในกลุ่ม ทำให้การบริหารงานของสหกรณ์เกิดความล้มเหลว ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ความต้องการของสมาชิก โดยเฉพาะ การอนุมัติงบประมาณสร้างอาคารหอประชุมกว่า 60 ล้านบาท ที่ไม่มีความโปร่งใส รวมถึงไม่คุ้มค่ากับการลงทุน และบริหารจัดการสหกรณ์ ที่หวังผลประโยชน์มากเกินกว่าการช่วยเหลือสมาชิก

โดยในครั้งนี้ ทางกลุ่มแกนนำครูได้เข้ายื่นเอกสารร้องเรียนต่อ นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผวจ.นครพนม พร้อมด้วย นางสาวนวลน้อย ปทีปกานนท์ สหกรณ์จังหวัดนครพนม เพื่อให้มีการตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบการบริหารสหกรณ์ พร้อมได้ยื่นข้อเสนอให้มีการเลิกการว่าจ้าง นายโอภาส สุมนารถ ผู้จัดการณ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม หลังเกษียณอายุราชการ 60 ปี ในเดือนมีนาคม 2554 แต่มีการแก้ระเบียบให้สามารถทำงานในตำแหน่งได้ถึงอายุ 65 ปี และมีการล็อปปี้สรรหากรรมการสหกรณ์ ที่เป็นพรรคพวกของคนเองมาทุกวาระ

นายเอกชัย คะษาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาเดื่อพิยาคม แกนนำครูขับไล่ผู้จัดการ กล่าวว่า ในครั้งนี้ทางแกนนำครูมีข้อเรียกร้องหลัก คือ ต้องการให้สหกรณ์เลิกการว่าจ่าง นายโอภาส สุมนารถ ผจก.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม เนื่องจากที่ผ่านมา บริหารงานที่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้องเป็นหลัก พร้อมสร้างอำนาจกับข้าราชการครูทุกเรื่อง ที่สำคัญที่ผ่านมาในการประชุมสามัญได้มีการเสนอให้สหกรณ์เลิกจ้าง เพราะ นายโอภาส สุมนารถ มีอายุครบ 60 ปี ตามระเบียบแต่มีการแก้ไขให้สามารถดำรงตำแหน่งต่อได้ หากกรรมการไม่มีการพิจารณาจะยื่นหนังสือให้สหกรณ์จังหวัดที่ดูแลรับผิดชอบเข้ามาตรวจสอบทันที และอีกประเด็นหนึ่งอัตราเสียดอกเบี้ยของสมาชิกสูงมากร้อยละ 8 ต่อปี สูงกว่าทุกจังหวัดด้วย

นายนพพร พรหมจันทร์ ผอ.โรงเรียนบ้านอ้อโพนสวรรค์ ต.นาขมิ้น อ.โพนสวรรค์ หนึ่งในกแนนำแต่งดำประท้วงเปิดเผยว่า สำหรับประเด็นความเดือดร้อนของสมาชิกสหกรณ์ครูอีกประเด็นหนึ่งคือการหักเงินฌาปนกิจศพสมาชิกสหกรณ์ครู ซึ่งครูสมาชิกนำบัญชีธนาคารมาร้องเรียนกับตนให้เปิดเผยถึงความผิดปกติเรื่องนี้เดินทีกฏกติกาที่มีการตั้งฌาปนกิจสหกรณ์ออมทรัพย์ครูคือให้สมาชิกจ่ายเงินครั้งแรกคนละ 2,000 บาทต่อปี โดยหักเงินปัญผลปีละ 2,000 บาท แต่เหตุการณ์ผิดปกติพึ่งเกิดขึ้นเมื่อปี 54 ตอนปลายปี สมาชิกถูกหักเงินจากบัญชีเฉลี่ยเดือนละ 500-600 บาท โดยทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหักผ่านบัญชีเองโดยไม่แจ้งเจ้าของบัญชีเมื่อเจ้าของบัญชีมาปรับบัญชีพบว่าเงินถูกหักไปเดือนละ 500-600 บาท ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อตกลงหักจากเงินปัญผลปีละ 2,000 บาท โดยสหกรณ์แจ้งว่าครูตายเยอะส่วนครูที่ตายสหกรณ์ก็ไม่มีหนังสือแจ้งในรายปีว่าใครเสียชีวิตบ้างซึ่งไม่ถูกต้อง

ขณะเดียวกันทางด้าน นายโอภาส สุมนารถ ผู้จัดการณ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม และคณะผู้บริหาร ได้ออกมาเปิดเผยว่า การบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มุ่งประโยชน์สมาชิกเป็นหลัก ไม่เคยนำเงินของสหกรณ์ไปลงทุนที่ไม่เกิดประโยชน์ สิ่งสำคัญเรื่องที่เกิดขึ้นตนมองว่ามาจากปัญหาแทรกแซงทางการเมืองมากกว่า ที่มีฝ่ายการเมืองต้องการช่วงชิงฐานคะแนนจากข้าราชการครู เนื่องจากฝ่ายการเมืองอาจมองว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมีบทบาท ในการต่อรองครูสูง จึงต้องการหาคนเข้ามาดูแลแทนตน พร้อมระบุว่า โดยในส่วนตัวนั้นขอยืนยันได้เลยว่าทำงานไม่เคยหวังผลประโยชน์ตอบแทนในทางทุจริต ซึ่งมีผลงานยืนยันมาตลอดการทำงานในตำแหน่งเกือบ 10 ปี ปัจจุบันสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม มีมากถึง 5,000 ราย และสามารถบริหารงานขับเคลื่อนมาได้ตลอด ทำให้ปัจจุบันมีเงินหมุนเวียนกว่า 4,000 ล้านบาท เป็นเงินหุ้นประมาณ 2,000 ล้าน เงินฝากออมทรัพย์ประมาณ 800 ล้าน มากที่สุดตั้งแต่ก่อตั้งมา และเงินกู้จากสถาบันการเงินประมาณ 1,200 ล้าน ทำให้ในปี 2554 ที่ผ่านมา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนมมีผลกำไรประมาณ 200 ล้าน เป็นสิ่งการันตีให้เห็นว่า สถานภาพของสหกรณ์เดินไปด้วยดี จนปี 2554 ได้รับรางวัลบริหารจัดการดีเด่นของภาคอีสาน แต่สิ่งที่กล่าวอ้างในการโจมตีนั้นเป็นเรื่องอื่นมากกว่า เพราะในการทำงานเน้นเรื่องประโยชน์ของครูอยู่แล้ว โดยเฉพาะเรื่องดอกเบี้ยเงินกู้เรามาการเสนอปรับลดทุกปี แต่การที่จะมาประท้วงให้ออกจากตำแหน่งนั้น ถามว่าผิดอะไร หากผิดจริงก็พร้อมรับสภาพ ซึ่งมีความบริสุทธิ์ใจสามารถให้ตรวจสอบได้ทุกเรื่อง
1.สัมภาษณ์ครูนพพร
2.ครูเอกชัย
(ชมคลิป)

Advertisements

เกี่ยวกับ เครือข่ายโพนทองหนองย่างนางาม

เครือข่ายโพนทองหนองย่างนางาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต1
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

1 ตอบกลับที่ ครูนครพนมแต่งชุดดำ

  1. ครูผู้รักความเป็นธรรม พูดว่า:

    ขอให้ครูนครพนม ช่วยกันตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยครับ
    1.ผู้จัดการสหกรณ์ครูนครพนม กู้เงินสามัญ 2 สัญญา ซึ่งผิดระเบียบสหกรณ์
    2.วัสดุ ครุภัณฑ์ ของสหกรณ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ยังไม่ชำรุดแต่ถูกจำหน่ายไปยัง โรงเรียนเทคโนโลยีธาตุพนม ซึ่งผู้จัดการเป็นเจ้าของอยู่
    3.เปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์การค้ำประกันตำแหน่งผู้จัดการ จาก 2 ล้านบาท มาเป็นห้าแสน บาท โดยที่ประชุมสหกรณ์ และสมาชิก ไม่ทราบเรื่อง และทำโดยพลการ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s