รายชื่อผู้เข้าอบรม

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริมการใช้Social Media ในการจัดการเรียนรู้ กลุ่มเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต๑ วันที่ ๑๖-๑๗ กันยายน ๒๕๕๓ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านเหล่าสำราญ

๑. นางบุญนะรัก  โพระกัน             โรงเรียนนางามวิทยาคาร
๒. นางบุญหวล  วิโย                     โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
๓. นางสาวนิภา  ผลโยน               โรงเรียนบ้านดงบาก
๔. นางวระพร  ยะสะกะ                  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น
๕. นายพัฒนา  ผ่องแผ้ว                โรงเรียนบ้านนายอ
๖. นางเพ็ญนภา  ธงยศ                  โรงเรียนบ้านดงมะเอก
๗. นางสาววิมลรัตน์ เมตตา          โรงเรียนชายแดนอนุสรณ์
๘. นางสาวสุขทวี  แสนลัง             องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
๙. นายณัฏฐเกียรติ  พลเชียงขวาง โรงเรียนดอกนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา
๑๐. นายสุรเดช  อักขระ                  โรงเรียนบ้านายอน้อย
๑๑. นายพูนทวี  ยอดมงคล            โรงเรียนบ้านหนองลาดควาย
๑๒. นายไพรัตน์  วิโย                     โรงเรียนบ้านเหล่าสำราญ
๑๓.นายเฉลิมวุฒิ  พูลพานิชย์        โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้
๑๔. นางสาวเนตรงาม  ฉายวงษ์    โรงเรียนบ้านสร้าแป้น
๑๕. นายเวสแก้ว  ยอดมงคล          โรงเรียนบ้านหนองลาดควาย

เกี่ยวกับ เครือข่ายโพนทองหนองย่างนางาม

เครือข่ายโพนทองหนองย่างนางาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต1
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

1 ตอบกลับที่ รายชื่อผู้เข้าอบรม

  1. พีระ ยอดมงคล พูดว่า:

    ผู้ผ่านการอบรม ควรขยายผลต่อที่โรงเรียน….แก่ครูและนักเรียน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s