อัลบั้มภาพ

การเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ  เครือข่ายโพนทองหนองย่างนางาม เมื่อวันที่๒๖-๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ โดยผอ.ณัฐพล นามพลแสน เจ้าภาพ

ลูกเสือเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางาม จัดกิจกรรมวันวชิราวุธ 25 พฤศจิกายน2554 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น มีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 14 โรงเรียน

      • กีฬาเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางาม วันที่๒๒ธันวาคม ๒๕๕๔ นายมารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต๑ ประธานเปิดงาน ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น ผอ.ศุภวิชญ์  ศรีมุงคุล เจ้าภาพงานและนายชัยพิชิต แสนลัง ประธานเครือข่ายฯ

      • โครงการอบรมคุณธรรมนักเรียน เครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมนักเรียน โดยนายปิยะพงษ์ ผลจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต๑ ณ ห้องประชุมโรงเรียนนางามวิทยาคาร

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s