หลวงพ่อ ดร.สะอาด ฐิโตภาโส

หลวงพ่อ ดร.สะอาด ฐิโตภาโส  วัดป่าดอนหายโศก

ธรรมเทศนาชุดที่ 03 ชื่อชุด คนลืมแก่ : มี 8 tracks
คลิกฟัง

  1. ความชั่วนำไปสู่นรก 25.1 MB
  2. ทำความดีย่อมมีสุข 12.3 MB
  3. ไม่มีฤกษ์ยามในการปฏิบัติ 18.1 MB
  4. ทางพ้นทุกข์ 15.5 MB
  5. หนีความเพียรไปไม่พ้น 16.5 MB
  6. สมาธิเพื่อมรรคผลนิพพาน 17.0 MB
  7. ทำบุญไว้ย่อมไม่ตกต่ำ 22.0 MB
  8. คนลืมแก่ 19.9 MB
โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

นายอำเภอเรณูนครเชิญประชุม

นายอำเภอเรณูนครขอเชิญประชุม เตรียมรับการประเมินนายอำเภอแหวนเพชรระดับภาค วันที่
21 สิงหาคม 2555 เวลา 09.30 น ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอ ชั้น 2 (หนังสือเชิญประชุม)

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

คำสั่งเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางาม

คำสั่งเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางาม
ที่ 4 / 2555
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน เครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามประจำปีการศึกษา 2555
…………………………………………….
ด้วยเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางามจะดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนในด้านการศึกษาและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและเพื่อเป็นตัวแทนเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางาม โดยจะทำการแข่งขันในวันที่ 27 – 28 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ (คลิกดูคำสั่ง)

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

โครงการ ลด ละ เลิก อบายมุข ปลูกจิตกุศล มหามงคล 2555 “6 บุญ 6 วัด 6 อำเภอ”

นายมารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วยนายชาญวิทย์ มูลโคตร นายอภิชัย ทำมาน นายมงคล รุณธาตุ นายเชาวลงค์ วงศ์ศรีฑา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ นำบุคลากรสำนักงาน และผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน นักเรียน ในพื้นที่อำเภอธาตุพนม ร่วมทำบุญมหากุศล ลด ละ เลิก อบายมุข ปลูกจิตกุศล มหามงคล 2555 “6 บุญ 6 วัด 6 อำเภอ” วันที่ 17 สิงหาคม 2555 ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

โครงการ ลด ละ เลิก อบายมุข ปลูกจิตกุศล มหามงคล 2555 “6 บุญ 6 วัด 6 อำเภอ” เพื่อฉลองพุทธศาสนาครบ 2,600 ปี และโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระชนมายุครบ 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีนาถ ทรงพระชนมายุ ครบ 85 พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาฯ พระชนมายุครบ 60 พรรษา ซึ่งได้กำหนดทำบุญมหากุศล 6 วัด 6 อำเภอ ดังนี้

วันที่ 17 สิงหาคม 2555 ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม (คลิกชมภาพ)
วันที่ 1 กันยายน 2555 ณ วัดพระธาตุศรีคุณ อ.นาแก จ.นครพนม (คลิกชมภาพ)
วันที่ 9 กันยายน 2555 ณ วัดพระธาตุเรณูนคร อ.เรณูนคร จ.นครพนม (คลิกชมภาพ)
วันที่ 30 กันยายน 2555 ณ วัดพระธาตุมหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม (คลิกชมภาพ)
วันที่ 8 ตุลาคม 2555 ณ วัดป่ากิติพรพุทธาราม อ.วังยาง จ.นครพนม (คลิกชมภาพ)
วันที่ 15 ตุลาคม 2555 ณ วัดมหาธาตุ อ.เมือง จ.นครพนม (คลิกชมภาพ)

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

ครูสร้างคน คนสร้างโลก


นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต๑ ร่วมรายการถ่ายทำสารคดี"ครูสร้างคน คนสร้างโลก" ของช่อง9 อสมท.นำทีมโดยนายบุญช่วย ทองศรี คณะกรรมการจากคุรุสภา ที่โรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนายอติชาติ อุณหเลขะกะ นายอำเภอเรณูนคร,นายอาจ ชมภูโคตร ผอ.ร.ร.บ้านดอนกกโพธิ์ฯ คณะผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางาม ครู  กรรมการสถานศึกษา และนักเรียนเข้าร่วมราย ซึ่งโรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยาเป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง มีการทำนา เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา เลี้ยงกบ ปลูกไผ่เลี้ยง เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน ปลูกแก้วมังกร มะละกอ เสริมวิตามิน รวมทั้งดอกมะลิสำหรับร้อยพวงมาลัย เรียกว่าใช้พื้นที่ทุกตารางนิ้วเพื่อการศึกษาเรียนรู้สำหรับเด็กๆโดยตรงเลยทีเดียว  รายการนี้จะออกอากาศช่วงเช้าวันเสาร์ เวลา 05.40 - 06.00 น

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

ค่ายคุณธรรมต้านยาเสพติด

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองร่วมกับโรงเรียนบ้านดงบาก,เหล่สำราญ,ดงมะเอกและหนองลาดควาย จัดอบรมค่ายคุณธรรมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๕-๖ เมื่อวันที่ ๑๗-๑๘ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ วัดภูพานอุดมธรรม  อ.นาแก จ.นครพนม โดยพระครูวิชิตวรเขต เจ้าคณะอำเภอวังยาง รักษาการเจ้าอาวาส ประธานฝ่ายคณะสงฆ์ วิทยาการฝึกอบรม

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองร่วมกับโรงเรียนในเขตตำบลโพนทอง ได้แก่ โรงเรียนบ้าเหล่าสำราญ,บ้านดงมะเอก,บ้านดงบากและบ้านหนองลาดควาย จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมต้านยาเสพติดมีนักเรียนระดับป.๕-๖ เข้าร่วมกิจกรรม โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองสนับสนุนงบประมาณ ณ วัดป่าอุดมธรรม อ.นาแก จ.นครพนม

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

โรงเรียนรางวัลพระราชทาน

โรงเรียนบ้านนาดี

โรงเรียนบ้านนาดี เครือข่ายโพนทองหนองย่างนางาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต๑ ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายนิวชน บัวสาย

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น